Vitré
Game status:

Poissy

Vitré

Poissy

Head to head

Games: 7
1
3
3
Goals: 21
8
13

History

Poissy
Poissy
0 - 0
Vitre
Vitre
Poissy
Poissy
2 - 3
Vitre
Vitre
Vitre
Vitre
0 - 3
Poissy
Poissy
Poissy
Poissy
1 - 0
Vitre
Vitre
Vitre
Vitre
2 - 4
Poissy
Poissy
Poissy
Poissy
2 - 2
Vitre
Vitre
Vitre
Vitre
1 - 1
Poissy
Poissy