Ordabasy
Game status:

Irtysh

Ordabasy

Irtysh

Head to head

Games: 45
21
6
18
Goals: 100
48
52

History

Ordabasy
Ordabasy
2 - 0
Irtysh
Irtysh
Ordabasy
Ordabasy
1 - 0
Irtysh
Irtysh
Irtysh
Irtysh
0 - 2
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
0 - 2
Irtysh
Irtysh
Irtysh
Irtysh
1 - 2
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
1 - 0
Irtysh
Irtysh
Ordabasy
Ordabasy
1 - 2
Irtysh
Irtysh
Ordabasy
Ordabasy
0 - 1
Irtysh
Irtysh
Irtysh
Irtysh
0 - 1
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
3 - 3
Irtysh
Irtysh
Irtysh
Irtysh
1 - 2
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
2 - 0
Irtysh
Irtysh
Irtysh
Irtysh
2 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Irtysh
Irtysh
1 - 2
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
1 - 1
Irtysh
Irtysh
Irtysh
Irtysh
2 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
1 - 1
Irtysh
Irtysh
Ordabasy
Ordabasy
2 - 1
Irtysh
Irtysh
Irtysh
Irtysh
2 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
3 - 1
Irtysh
Irtysh
Irtysh
Irtysh
3 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Irtysh
Irtysh
2 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
1 - 3
Irtysh
Irtysh
Irtysh
Irtysh
3 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
2 - 1
Irtysh
Irtysh
Ordabasy
Ordabasy
0 - 0
Irtysh
Irtysh
Irtysh
Irtysh
3 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
3 - 0
Irtysh
Irtysh
Irtysh
Irtysh
2 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
1 - 0
Irtysh
Irtysh
Irtysh
Irtysh
0 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Irtysh
Irtysh
1 - 2
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
2 - 0
Irtysh
Irtysh
Irtysh
Irtysh
4 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
0 - 1
Irtysh
Irtysh
Ordabasy
Ordabasy
2 - 1
Irtysh
Irtysh
Irtysh
Irtysh
1 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Irtysh
Irtysh
1 - 1
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
3 - 1
Irtysh
Irtysh
Irtysh
Irtysh
2 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
1 - 0
Irtysh
Irtysh
Irtysh
Irtysh
1 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
1 - 0
Irtysh
Irtysh
Irtysh
Irtysh
1 - 0
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
Ordabasy
3 - 0
Irtysh
Irtysh

Stadion Qajimuqan Muñaytpasov (Şımkent (Shymkent))

Stadion Qajimuqan Muñaytpasov (Şımkent (Shymkent))